Gastronomia

Kierunki gastronomiczne w naszej szkole mają długą tradycję.
Obecnie uczniowie mogą kształcić się:
- w technikum zdobywając zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych;
- w szkole branżowej I stopnia w zawodach - kucharz oraz cukiernik


Uczniowie technikum mają bardzo dobre warunki do kształtowania umiejętności zawodowych. Szkoła posiada profesjonalne pracownie gastronomiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt: pracownię technologii gastronomicznej oraz pracownię obsługi gości (wraz z bufetem). Prócz tego, w cyklu kształcenia, dwukrotnie odbywają miesięczne praktyki u pracodawców - w klasie trzeciej i czwartej.
Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy nie tylko w restauracjach i hotelach na stanowiskach związanych z przygotowywaniem potraw, czy obsługą gości, ale również w placówkach zajmujących się planowaniem żywienia, cateringiem (w tym dietetycznym) organizacją i obsługą przyjęć, ślubów, eventów, przygotowaniem i dystrybucją żywności. Są także przygotowani do zajmowania stanowisk menadżerskich w branży gastronomicznej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Po ukończeniu szkoły wiedzę związaną z kierunkiem kształcenia mogą poszerzać na studiach wyższych zwłaszcza na: dietetyce, technologii żywności, technologii żywienia, inżynierii produkcji, hotelarstwie i turystyce, chemii spożywczej i biotechnologii.

Szkoły branżowe funkcjonują w systemie dualnym, tzn. uczniowie są równocześnie młodocianymi pracownikami i praktyczne umiejętności zawodowe kształtują u pracodawców (odpowiednio w cukierniach lub restauracjach), natomiast kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole.

Uczniowie wszystkich klas gastronomicznych aktywnie uczestniczą w lokalnym życiu społecznym - biorąc udział w ważnych wydarzeniach i akcjach charytatywnych.
Podczas pobytu w szkole odbywają wizyty studyjne, uczestniczą w wykładach i warsztatach szkoleniowych, odwiedzają targi branżowe.

Nasi uczniowie, z dużymi sukcesami, podejmują rywalizację w prestiżowych konkursach i olimpiadach zawodowych - do szczebla centralnego (a nawet międzynarodowego) włącznie.

Sukces na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu

Sukces na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu -  Julia Hałat z klasy 2g oraz Dominika Bąkowska z klasy 5g po pomyślnych kwalifikacjach...

Finał olimpiady wiedzy o żywieniu

Finał olimpiady wiedzy o żywieniu

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu to prestiżowy,interdyscyplinarny konkurs, który daje ogromne możliwości pod względem wyboru studiów i zwolnienia z egzaminów...

Jest podium

Jest podium

Dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych w finale konkursu do Kulinarnego Pucharu Polski.

Wybieraj bezpieczną żywność.

Wybieraj bezpieczną żywność.

Nauczyciele naszej szkoły we współpracy z pracownikami PSSE w Żywcu zorganizowali we wrześniu br. zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowej żywności.

Sukces kulinarny uczniów ZSEG

Sukces kulinarny uczniów ZSEG

Martyna Kliś z klasy 3g i Miłosz Biegun z klasy 4TG otrzymali wyróżnienie w prestiżowym ogólnopolskim konkursie dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis...

Mikołaj na Kresach

Mikołaj na Kresach

Uczniowie klas 3g i 3kc przygotowali kiermasz słodkości, z którego dochód przeznaczony został na przygotowanie paczek dla dzieci.

Najsprawniejsi w zawodzie kucharz!

Najsprawniejsi w zawodzie kucharz!

W dniu 28 marca Hufiec Pracy w Żywcu zorganizował konkurs Najsprawniejszy w zawodzie kucharz! Konkurs podzielony był na 2 części: teoretyczną, w której uczestnicy...