Uczeń Szkoły Branżowej I Stopnia realizuje zajęcia praktyczne u pracodawców (w zakładach pracy mających uprawnienia do zatrudniania pracowników młodocianych w danym zawodzie).

Poniżej zamieszczamy wykaz pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w zawodach, w których kształcą się nasi uczniowie. (Proszę skontaktować się z zakładem pracy i dowiedzieć się, czy zakład posiada wolne etaty i wyrazi zgodę na zatrudnienie ucznia).

Pracodawcy CUKIERNIK

Pracodawcy KUCHARZ

Pracodawcy MAGAZYNIER-LOGISTYK

Pracodawcy SPRZEDAWCA

 

Oczywiście uczeń może podpisać umowę o pracę z pracodawcą spoza listy pod warunkiem, że pracodawca posiada uprawnienia do zatrudniania pracowników młodocianych na stanowisku w wybranym zawodzie.