Podczas nauki zawodu uczeń poznaje zasady sporządzania potraw i napojów, przechowywania żywności, tworzenia i wykorzy stywania receptur na potrawy i napoje. Uczy się też czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów oraz zdobywa wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Odbywa też zajęcia praktyczne w placówkach żywienia, dzięki czemu ma możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych i kształtować niezbędne umiejętności w tym zawodzie.


 Przejdź na stronę elektronicznego naboru na ten kierunek


 


Jeżeli wybierzesz ten zawód, to:

 • Poznasz zasady sporządzania potraw i napojów,
 • Nauczysz się trudnej sztuki dekorowania i podawania potraw i napojów,
 • Poznasz potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów,
 • Dowiesz się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację) i jak być w tym lepszy od konkurencji,
 • Nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów,
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać przepisy kulinarne,
 • Odbędziesz zajęcia praktyczne w nowoczesnych placówkach żywienia,
 • Będziesz pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy,
 • Za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie,
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • Poznasz rynek pracodawców,
 • Zdobędziesz zawód: Kucharz!!!

 W ramach zawodu kucharz uczeń zdobywa kwalifikację:
Kwalifikacja: Przygotowanie i wydawanie dań


 UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!!

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli uzyska wykształcenie średnie. 

Kształcenie w zawodzie kucharz jest więc dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i pracować w restauracjach, stołówkach i innych obiektach gastronomicznych. Przygotowuje on też do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.