Podczas nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę z technologii produkcji cukierniczej, różnych metod przygotowywania i wypiekania ciast i deserów, sposób ich dekorowania oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczy się też obsługi maszyn i urządzeń oraz organizacji procesów produkcji cukierniczej. Odbywa też zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych zakładach cukierniczych, aby móc wykorzystać i utrwalać w ten sposób wiadomości teoretyczne i kształtować niezbędne umiejętności w tym zawodzie.


 Przejdź na stronę naboru elektronicznego do tego oddziału


 

Jeżeli wybierzesz ten zawód, to:

 • Poznasz tajniki pieczenia ciast i sporządzania deserów,
 • Nauczysz się trudnej sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • Poznasz rodzaje ciast i deserów z różnych stron świata,
 • Dowiesz się jak założyć i prowadzić własną cukiernię lub ciastkarnię i jak być 
  w tym lepszym od konkurencji,
 • Nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej,
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać przepisy na ciasta i desery,
 • Odbędziesz zajęcia praktyczne w nowoczesnych zakładach cukierniczych,
 • Będziesz pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy,
 • Za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie,
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • Poznasz rynek pracodawców,
 • Zdobędziesz zawód: Cukiernik!!!

 W ramach zawodu Cukiernik uczeń zdobywa kwalifikację:
Kwalifikacja: Produkcja wyrobów cukierniczych


 UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!!

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację Organizacja i Nadzorowanie Produkcji Wyrobów Spożywczych i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Technologii Źywności, jeżeli uzyska wykształcenie średnie. 

 Kształcenie w zawodzie Cukiernik jest dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i pracować w cukierniach, ciastkarniach oraz innych obiektach wykorzystujących produkcję cukierniczą. Przygotowuje on też do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.