W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń przeprowadza analizy marketingowe, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, uczestniczy w rozmowach handlowych, wykonuje usługi reklamowe.


  Przejdź na stronę naboru elektronicznego do tego oddziału


 

Jeżeli wybierzesz ten kierunek kształcenia, to:

 • Dowiesz się, jak pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi 
  i mediami,
 • Poznasz zasady świadczenia usług reklamowych,
 • Będziesz stosował nowoczesne narzędzia, materiały wykorzystywane w reklamie,
 • Poznasz zasady public relations i tajemnice kampanii reklamowej,
 • Dokonasz samodzielnie analizy sytuacji firmy na rynku lokalnym 
  i międzynarodowym,
 • Będziesz umiał dobierać środki i nośniki reklamy,
 • Zdobędziesz umiejętności nawiązania kontaktów interpersonalnych i prowadzenia negocjacji handlowych,
 • Odbędziesz praktykę zawodową w podmiotach organizacji reklamy,
 • Uzyskasz tytuł: Technik Reklamy!!!

W ramach zawodu Technik Reklamy uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
Kwalifikacja 1: Wykonywanie przekazu reklamowego
Kwalifikacja 2: Zarządzanie kampanią reklamową


 UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!!

Absolwent szkoły ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych (na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer), agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.