W ramach kształcenia w tym zawodzie uczeń poznaje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu i prawa.
Zgłębia tajemnice mechanizmów rynkowych, badań marketingowych, prowadzenia dokumentacji księgowo-płacowej oraz korespondencji w sprawach handlowych i osobowych.


 Przejdź na stronę naboru elektronicznego do tego oddziału


 


 Jeżeli wybierzesz ten kierunek kształcenia, to:

 • Dowiesz się, jak założyć i prowadzić własną firmę, 
 • Poznasz zasady inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych i możliwości pomnażania swoich pieniędzy,
 • Nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zaciągania kredytów 
  i zakładania lokat bankowych,
 • Nauczysz się prowadzenia rachunkowości (także komputerowej) i ewidencji procesów gospodarczych,
 • Zrozumiesz, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i czym się różni mikroekonomia od makroekonomii,
 • Nauczysz się sporządzać biznesplan i analizować informacje o firmie na podstawie raportów finansowych i informacji gospodarczych,
 • Nauczysz się interpretować i wykorzystywać przepisy prawa,
 • Odbędziesz praktykę zawodową w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych na terenie powiatu żywieckiego,
 • Uzyskasz tytuł: Technik Ekonomista!!!

  W ramach zawodu Technik Ekonomista uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
  Kwalifikacja 1: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  Kwalifikacja 2: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


   UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!!

Absolwent kierunku kształcącego w zawodzie technik ekonomista może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych oraz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Kształcenie w zawodzie technik Ekonomista doskonale przygotowuje do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach  i jednostkach administracyjnych. Jest również świetnym początkiem dla wszystkich, którzy marzą o studiowaniu ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, logistyki, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, rachunkowości i innych pokrewnych.