Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego cz. 1

W związku z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacji placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego cz.1".

Informujemy wszystkich beneficjentów tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców oraz innych zainteresowanych, że Starostwo Powiatowe w Żywcu przystąpiło do realizacji w/w projektu. Planowany termin realizacji projektu przypadał będzie na lata 2017-2019 a w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu w roku 2018. Szacunkowa kwota wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 mln 403 tyś. brutto.

Informujemy, że w ramach konsultacji społecznych Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu przeprowadził konsultacje w swojej jednostce w dniu 30.09.2016r. - w czasie spotkania z rodzicami, w dniu 7.10.2016r. konsultacje były przeprowadzone z młodzieżą i z Radą Pedagogiczną ZSEG w dniu 14.10.2016r.