mgr Danuta Górna - Przewodnicząca Zespołu Humanistycznego

Nauczane przedmioty: Język polski, WOK
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


mgr Bernadeta Bluj

Nauczane przedmioty: Język polski
Stopień zawodowy: Dyplomowany 


mgr Leszek Caputa

Nauczane przedmioty: Historia, WOS
Stopień zawodowy:
Dyplomowany


mgr Kacper Cyganek

Nauczane przedmioty: Muzyka
Stopień zawodowy:

mgr Marzena Jurasz

Nauczane przedmioty: WOS, WDŻ
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Anita Krasny

Nauczane przedmioty: Historia, WOS
Stopień zawodowy: Dyplomowany

mgr Agnieszka Mazurkiewicz-Sowa

Nauczane przedmioty: Język polski, WOK
Stopień zawodowy: Dyplomowany


mgr Jarosław Talik

Nauczane przedmioty: Historia
Stopień zawodowy: Dyplomowany