OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

Zapisy do: 11 października 2019!!!

Organizatorem olimpiady jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody tematyczne o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności, a mianowicie w zawodach stopnia:
a) pierwszego (szkolnych i międzyszkolnych) - wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych z zakresu transportu, spedycji i logistyki,
b) drugiego (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych z zakresu transportu, spedycji i logistyki,
c) trzeciego (centralnych) - w zakresie wskazanym w programie olimpiady z zakresu transportu, spedycji i logistyki.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 15 listopada 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać u Pani mgr Katarzyny Dybek oraz na stronie internetowej olimpiady: Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna.