WSFiP Bielsko-Biała

WSFiP Bielsko-Biała

5 grudnia uczniowie klasy 1c i 1e mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie zorganizowanym przez WSFiP w Bielsku-Białej przy współpracy z NBP pt. Transformacja pieniądza na przestrzeni dziejów. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak zmieniła się rolą pieniądza jako środka płatniczego, od pieniądza kruszcowego do pieniądza elektronicznego, aż po kryptowaluty. Procownicy NBP w bardzo ciekawy sposób przedstawili systemy zabezpieczeń stosowanych w banknotach. 
Organizatorem wyjazdu była pani mgr Katarzyna Dybek, a opiekunami panie mgr Agnieszka Prochot i mgr Bożena Nowicka.