Targi Pracy i Edukacji

Targi Pracy i Edukacji

Wystawcami byli pracodawcy, szkoły ponadpodstawowe, szkoły wyższe, przedstawiciele służb mundurowych - wojska i policji, ratownicy medyczni. Wszystkich obecnych powitał dyrektor Adam Zoń, a wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicewojewoda śląski Rafał Adamczyk, wicekomendant krajowy OHP Katarzyna Juraszek, komendant wojewódzki OHP Kinga Kłosińska-Jaskulska, komendant powiatowy OHP Anna Zając, burmistrz miasta Żywca Antoni Szlagor, dyrektor Wydziału Oświaty Andrzej Widzyk, dyrektor PUP w Żywcu Renata Czernecka.

Dziękujemy wszystkim wystawcom i odwiedzającym za udział w tym wydarzeniu, które daje możliwość poznania ofert rynku pracy, jak i ofert kształcenia szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych.

Dziękujemy też naszym nauczycielom: mgr inż. Jolancie Garczek, mgr inż. Barbarze Słonce-Gibas i mgr Januszowi Szymańskiego za piękne stoisko i koordynowanie tego wydarzenia a uczniom za godne reprezentowanie szkoły. To był piękny dzień.