Rusza projekt na terenie Powiatu Żywieckiego

Rusza projekt na terenie Powiatu Żywieckiego

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  2 422 509,27PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów
w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.  – 03.09.2020 r.

Realizatorami projektu są  szkoły:
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.