Informacja dla kandydatów na studia

Informacja dla kandydatów na studia

W związku z podpisanym porozumieniem w dniu 2 czerwca 2021r. pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznycm w Żywcu a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, informujemy kandydatów na studia I-go i II-go stopnia, że istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ZSE-G w Żywcu
Dokumenty można złożyć od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00 II piętro - gab. 32