Podczas nauki zawodu uczeń poznaje zasady obsługi klienta i funkcjonowania placówek handlowych. Uczy się prowadzenia dokumentacji sprzedażowej, technik komunikacji 
oraz poznaje grupy produktów i sposoby ich sprzedaży. Odbywa też zajęcia praktyczne w placówkach handlu detalicznego, dzięki czemu ma możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych i kształtowania cech dobrego sprzedawcy: kreatywności, odpowiedzialności, uczciwości.


 Przejdź na stronę naboru elektronicznego do tego oddziału


 


 

Jeżeli wybierzesz ten zawód, to:

 • Nauczysz się obsługi kasy fiskalnej, wagi elektronicznej i innych urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnym procesie sprzedaży,
 • Dowiesz się, jak prawidłowo sporządzać dokumentację handlową,
 • Poznasz zasady rozmieszczania produktów w sklepie i możliwości ich promocji,
 • Zrozumiesz, co to jest asortyment towarowy i czym się różni sprzedaż hurtowa od detalicznej,
 • Dowiesz się, jak należy obsługiwać klienta, aby był zadowolony i zakupił jak najwięcej produktów,
 • Odbędziesz zajęcia praktyczne w placówkach handlowych,
 • Będziesz pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy,
 • Za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie,
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • Poznasz rynek pracodawców,
 • Zdobędziesz zawód: Sprzedawca!!!

 W ramach zawodu sprzedawca uczeń zdobywa kwalifikację:
Kwalifikacja: 
Prowadzenie sprzedaży


UWAGA! NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ABSOLWENTÓW TEGO KIERUNKU!!! 

 1. Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację Prowadzenie działalności handlowej i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, jeżeli uzyska wykształcenie średnie.
 2. Absolwent tego kierunku kształcenia może także ukończyć kurs obejmujący kwalifikację Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa, jeżeli uzyska wykształcenie średnie.  

 Kształcenie w zawodzie sprzedawca jest dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i pracować w sklepach, hurtowniach i innych placówkach handlowo-usługowych. Przygotowuje on też do samodzielnego założenia i prowadzenia obiektów handlowych, jak również daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w obszarze handlu i sprzedaży oraz innych obszarach przydatnych na rynku pracy.